O Instytucie Hyalual

25 lat temu grupa lekarzy-entuzjastów została połączona przez szlachetne powołanie: poprawę jakości życia. Szerokie doświadczenie farmaceutyczne doprowadziło do powstania ponad 100 opracowanych produktów i receptur, które pomogły ludziom w utrzymaniu zdrowia i piękna.

“Życie jest podstawową wartością naturalną”: to zawsze było ich credo.

W 2007 r., wysoce wykwalifikowani naukowcy, przekonani, że piękno stanowi istotną część życia ludzkiego, założyli Instytut Hyalual w Szwajcarii. Lokalizacja została wybrana celowo, ponieważ kraj ten miał wysoki potencjał naukowy.

Opracowanie unikalnej formuły wymagało 3-letniej intensywnej pracy – podstawy przełomowego produktu, który spowodował, że poprawa jakości skóry poprzez wstrzykiwanie ewoluowała od działań naprawczych do zapobiegawczych.

WIĘCEJ

25 lat temu grupa lekarzy-entuzjastów została połączona przez szlachetne powołanie: poprawę jakości życia.

Szerokie doświadczenie farmaceutyczne doprowadziło do powstania ponad 100 opracowanych produktów i receptur, które pomogły ludziom w utrzymaniu zdrowia i piękna.

Nasze aktualności

Recent Posts / View All Posts

Institute Hyalual at the International Congress of Aesthetic Dermatology ICAD 2018

| Bez kategorii | No Comments
Over the course of November 22-24 a team from Institute Hyalual set out to the city of Bangkok (Thailand) to take part in ICAD 2018 - the most famous and largest international medical aesthetics congress in Southeast Asia. In the space of two days more than 70 respected international speakers from academic…

International Scientific and Practical Symposium SIES Day 2018 “Neck, neckline and arm rejuvenation”

| Bez kategorii | No Comments
A Scientific and Practical Symposium organized by the VALET Aesthetic Medicine School, was held on November 24, 2018, in Bologna (Italy). It was a kind of introductory event for the upcoming International Congress of Aesthetic Medicine and Surgery SIES DAY 2018. This event was attended by close to one hundred…

Mono conference held by Institute Hyalual in Kazakhstan

| Bez kategorii | No Comments
Institute Hyalual held a mono conference in Almaty (Kazakhstan) on November 22. The event was held under the aegis of Inter Profi Forum, and was dedicated to the launch of Alexa. The speakers included MD and plastic surgeon Ainutdin Gamidov, and gynecologist and member of the expert council on reproduction…