Ви впевнені, що хочете вийти

з Вашого гостьового облікового запису?Polityka prywatności

Institute Hyalual – firma, zarejestrowana w Szwajcarii, której siedziba znajduje się pod adresem: Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, numer rejestracyjny firmy : CH-170.4.011.350-0 (dalej - «my», «nasz / nasza», «nam»), która zarządza tą Stroną internetową (zwaną dalej «Stroną internetową»).

Kwestia ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie nienaruszalności danych osobowych osób odwiedzających Stronę internetową oraz osób korzystających z jej funkcji online. W niniejszej Polityce prywatności podajemy szczegółowe informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Prosimy zauważyć, że uzyskując dostęp do Strony internetowej, przeglądając ją lub w inny sposób korzystając z niej, zgadzają się Państwo z warunkami niniejszej Polityki prywatności, niezależnie od tego, czy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na dodatkowe warunki podczas korzystania ze Strony internetowej lub nie. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

1. Jakie informacje gromadzimy?

1.1. W trakcie korzystania z naszej Strony internetowej, mogą Państwo zdecydować się na podanie pewnych informacji o sobie, wypełniając formularze online, rejestrując się na naszej Stronie internetowej, składając zamówienie, kontaktując się z nami itp. Rodzaje danych osobowych, które mogą być dostarczone przez Państwo, obejmują między innymi: imię (nazwisko), dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu) oraz treść korespondencji z nami. Nie nie muszą Państwo podawać powyższych i poniższych danych osobowych w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, ale jeśli tego nie zrobicie, niektóre funkcje strony internetowej nie będą dostępne.

1.2. Jak tylko odwiedzą Państwo Stronę internetową, mamy prawo do automatycznego otrzymywania niektórych informacji, których nie można bezpośrednio wykorzystać do Państwa identyfikacji, takich jak nazwa domeny i adres IP komputera, typ używanej przez Państwa przeglądarki, system operacyjny i platforma, informacje techniczne, informacje o Państwa lokalizacji geograficznej i odwiedzeniu naszej Strony internetowej (czas trwania wizyty, oglądane produkty, czas reakcji strony, charakter nawigacji, a także informacje o czasie trwania, częstotliwości i charakterze korzystania z usług itp.). Mamy prawo do korzystania z tych informacji, indywidualnie lub zbiorczo, w celu technicznego administrowania naszą stroną internetową, badań i rozwoju, jak również w granicach funkcjonowania analitycznego systemu śledzenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania otrzymanych informacji jest nasz uzasadniony interes w monitorowaniu i ulepszaniu naszej strony internetowej i poprawianiu jakości naszych usług.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Chronimy Państwa dane, ograniczając dostęp do nich do kręgu osób, które potrzebują Państwa danych w celu przeprowadzenia lub ułatwienia jakiejkolwiek transakcji między Państwem a nami lub do kręgu osób, które w inny sposób muszą wykonać czynności opisane w tej sekcji.

2.1. Mamy prawo do przetwarzania informacji zawartych w Państwa profilu na naszej stronie internetowej. Dane profilu mogą zawierać Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacje o pracy. Nie gromadzimy świadomie informacji o osobach poniżej 18 lat. Dane profilu mogą być przetwarzane w celu aktywacji i śledzenia korzystania z naszej Strony internetowej i naszych usług, tworzenia i zarządzania Państwa profilem, administrowania naszą Stroną internetową, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej Strony internetowej i świadczonych przez nas usług, zapisania kopii zapasowych naszych baz danych i nawiązania kontaktu z Państwem. Podstawą prawną takiego przetwarzania otrzymanych informacji jest nasz uzasadniony interes w prawidłowym zarządzaniu Stroną internetową i prowadzeniu działalności komercyjnej.

2.2. Mamy prawo do przetwarzania informacji dostarczonych przez Państwa w celu zamieszczenia ich na naszej Stronie internetowej lub przesłanych przez Państwa za pośrednictwem naszych usług. Dane do zamieszczenia na Stronie internetowej mogą być przetwarzane w celu aktywacji publikacji, administrowania naszą Stroną internetową i zarządzania procesem świadczenia usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania otrzymanych informacji jest nasz uzasadniony interes w prawidłowym zarządzaniu Stroną internetową i prowadzeniu działalności komercyjnej.

2.3. Mamy prawo do przetwarzania informacji zawartych we wszelkich wnioskach wysyłanych przez Państwa na nasz adres dotyczących naszych produktów i / lub usług. Dane dotyczące żądań mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży Państwu odpowiednich towarów i/lub usług, jak również w celu przetworzenia Państwa konkretnego żądania. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w prawidłowym zarządzaniu Stroną internetową i prowadzeniu działalności komercyjnej.

2.4. Mamy prawo do przetwarzania informacji dotyczących naszych relacji z klientami, w tym informacji kontaktowych klientów. Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, informacje o pracodawcy, stanowisko lub funkcje pracy, dane kontaktowe i treść korespondencji z nami. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, wymiany komunikatów z klientami, prowadzenia rejestrów tych komunikatów,  udzielenia pomocy w wyborze produktów i dostarczenia Państwu rekomendacji, oraz w celu popularyzacji naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną takiego przetwarzania otrzymanych informacji jest nasz uzasadniony interes w prawidłowym zarządzaniu relacjami z klientami.

2.5. Mamy prawo do przetwarzania informacji dotyczących transakcji (w tym zakupów towarów i usług) dokonywanych przez Państwa z nami i / lub za pośrednictwem naszej Strony internetowej. Dane dotyczące transakcji mogą zawierać Państwa dane kontaktowe, dane karty i szczegóły transakcji. Dane dotyczące transakcji mogą być przetwarzane w celu zatwierdzania zamówień i wypełniania umów między Państwem a nami, przetwarzania płatności, dostarczania zakupionych towarów i usług oraz prawidłowego prowadzenia ewidencji takich transakcji. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w prawidłowym zarządzaniu Stroną internetową i prowadzeniu działalności komercyjnej.

2.6. Mamy prawo do przetwarzania dostarczonych przez Państwa informacji w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub newsletterów. Dane o powiadomieniach mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i / newsletterów, wiadomości o naszych produktach, usługach oraz materiałów promocyjnych. Po subskrypcji na newsletter na naszej stronie internetowej wyślemy Państwu wiadomość na podany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji subskrypcji. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia od Państwa, Państwa subskrypcja zostanie automatycznie anulowana. W przyszłości mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie naszego newslettera. Aby poinformować o chęci rezygnacji z subskrypcji, można użyć odpowiedniego linku, który jest zawarty we wszystkich newsletterach, napisać do nas na adres e-mail podany w sekcji 12 «Jak się z nami skontaktować?», lub zadzwonic do nas pod numer +41415112070.

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w prawidłowym zarządzaniu Stroną internetową i prowadzeniu działalności komercyjnej.

2.7. Oprócz szczególnych powodów wymienionych w tej sekcji, dla których mamy prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, mamy również prawo do przetwarzania wszelkich Państwa danych osobowych, jeśli jest to konieczne do wypełnienia przez nas naszego obowiązku prawnego lub do ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby.

3. Przekazanie Państwa danych osobowych osobie trzeciej

Nie wypożyczamy list e-mailowych, nie sprzedajemy ani w inny sposób nie ujawniamy danych osobowych, które otrzymaliśmy, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Mamy prawo do przekazania Państwa danych osobowych w celu wykonania działań opisanych w tej sekcji.

3.1. Mamy prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych dowolnemu członkowi naszej grupy spółek (tj. naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym), w przypadkach, gdy istnieje uzasadniona potrzeba tego oraz do celów i na podstawie prawnej określonej w niniejszym Regulaminie.

3.2. Mamy prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych naszym dostawcom usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu na podstawie naszych instrukcji, firmom ubezpieczeniowym i wykwalifikowanym konsultantom w przypadkach, gdy istnieje uzasadniona potrzeba w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnego doradztwa i świadczenia usług.

Mamy prawo do przekazania Państwa danych osobowych naszym dostawcom usług, którzy uczestniczą w naszych procesach biznesowych.

Przykłady wykorzystania danych osobowych przez naszych dostawców usług:

  • wysyłamy Państwa adres dostawy i numer telefonu do naszego magazynu, aby jego pracownicy mogli poznać szczegóły zamówienia, wypełnić zamówienie, monitorować realizację zamówienia i skontaktować się z Państwem w celu wyjaśnienia kwestii związanych z zamówieniem;
  • przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, którzy pomagają nam w marketingu i analizie danych, aby dostawcy usług mogli informować Państwa i wydawać zalecenia dotyczące naszych produktów, w tym ich sprzedaży, ofert specjalnych i nowych funkcji Strony internetowej, a także wysyłać Państwu inne wiadomości promocyjne. Naszymi dostawcami danych i usług marketingowych są Google, HotJar, Facebook. Praktyki prywatności naszych dostawców usług są dostępne na ich Stronach internetowych;
  • nie zezwalamy dostawcom usług, firmom ubezpieczeniowym i wykwalifikowanym konsultantom na wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub do spełnienia wymogów prawnych.

Dodatkowe informacje zostaną dostarczone na żądanie. Prosimy do nas pisać na adres e-mail podany w sekcji 12 «Jak się z nami skontaktować?», lub zadzwonic do nas pod numer +41415112070.

3.3. Oprócz szczególnych powodów ujawniania danych osobowych określonych w tej sekcji, mamy prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych w przypadkach, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do wypełnienia naszego obowiązku prawnego lub do ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby. Mamy również prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych w przypadkach, gdy takie ujawnienie jest konieczne do uzasadnienia, wdrożenia lub obrony roszczenia podczas procesu lub w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4. Międzynarodowe przekazanie Państwa danych osobowych

Ta sekcja zawiera informacje o okolicznościach, w których dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4.1. Przekazujemy Państwa dane osobowe naszym kontrahentom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (CES), aby mogli oni świadczyć usługi w naszym imieniu i / lub spełniać wymogi prawne. Przekazywanie danych do każdego z tych krajów jest chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie: stosowaniem standardowych przepisów dotyczących ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

4.2. Budynki i urządzenia do instalacji sprzętu komputerowego dla naszej strony znajdują się na Litwie pod adresem: LT-31003, Visaginas, p.d. 52, UAB «Dominant Plius». Transfery do obiektów hostingowych są chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie: stosowaniem standardowych przepisów dotyczących ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

4.3. Jeśli odwiedzają Państwo tę stronę nie z kraju, w którym znajduje się nasz serwer, w trakcie Państwa komunikacji z nami informacje mogą być przekazywane przez granice państwowe. Odwiedzając tę stronę i / lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, wyrażają Państwo zgodę na takie przekazywanie danych. Nawet jeśli w Państwa kraju obowiązują przepisy dotyczące prywatności, które różnią się od tych w kraju, w którym znajduje się nasz serwer, Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony opisanymi w niniejszej Polityce prywatności.

5. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

W tej sekcji przedstawiono nasze zasady i procedury przechowywania danych, które mają na celu pomóc nam egzekwować nasze zobowiązania prawne dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych.

5.1. Mamy prawo do przechowywania Państwa danych osobowych tylko przez niezbędny czas lub w przypadkach, w których mamy uzasadniony interes, aby nadal to robić. Jeśli nie jesteśmy już zainteresowani przechowywaniem informacji w formacie, który pozwala na Państwa osobistą identyfikację (na przykład, jeśli przechowujemy informacje w celach analitycznych lub badawczych lub jeśli mówimy o informacjach o transakcjach), usuwamy wszelkie Państwa dane osobowe.

5.2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 2 lata po zaakceptowaniu Polityki prywatności i nie dłużej niż 3 dni robocze po otrzymaniu powiadomienia o anulowaniu subskrypcji lub żądania usunięcia danych.

5.3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji 6, mamy prawo do przechowywania Państwa danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia naszego obowiązku prawnego lub do ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby.

6. Wnoszenie poprawek

6.1. Mamy prawo okresowo aktualizować niniejszy Regulamin. Nowa edycja Regulaminu jest publikowana na naszej Stronie internetowej.

6.2. Mamy prawo zmieniać lub redagować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie według naszego uznania. Takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu poprawek lub zmian na tej Stronie internetowej. Możemy również powiadomić Państwa o zmianach w Polityce prywatności za pomocą dodatkowych środków, takich jak wysłanie wiadomości e-mail na Państwa adres e-mail. Dalsze korzystanie z naszej Strony internetowej oznacza, że zgadzają się Państwo z warunkami niniejszej Polityki prywatności, z zastrzeżeniem poprawek lub zmian wprowadzanych przez nas od czasu do czasu.

7. Państwa prawa i obowiązki

W tej sekcji podsumowaliśmy prawa, które Państwo mają zgodnie z Ustawą o ochronie danych. Niektóre prawa są trudne do określenia, i wszystkie szczegóły nie zostały uwzględnione w podsumowaniu. W związku z tym, aby w pełni zrozumieć swoje prawa, Państwu należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi opracowanymi przez organy regulacyjne.

7.1. Mają Państwo prawo potwierdzić swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, i jeśli potwierdzenie zostanie otrzymane, mają Państwo prawo potwierdzić swoją zgodę na dostęp do Państwa danych osobowych i niektórych dodatkowych informacji. Takie dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje na temat celu przetwarzania danych, przynależności do kategorii i odbiorców danych osobowych.

7.2. Mają Państwo prawo do korygowania wszelkich nieścisłości w danych osobowych dotyczących Państwa oraz, z uwzględnieniem celów przetwarzania danych, do dodawania brakujących danych osobowych dotyczących Państwa.

7.3. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Takie okoliczności obejmują przypadki, w których dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone; wycofują Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z niektórymi zasadami obowiązującego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych; przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; przetwarzanie danych osobowych odbywało się nielegalnie. Jednocześnie prawo do usuwania danych osobowych ma wiele wyjątków. Ogólne wyjątki obejmują przypadek, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do korzystania z prawa do wyrażania swoich poglądów oraz rozpowszechniania informacji; do wypełnienia obowiązku prawnego lub uzasadnienia, wdrożenia lub ochrony roszczenia.

7.4. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Takie okoliczności obejmują przypadki, w których: kwestionują Państwo dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest nielegalne, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebują Państwo tych danych osobowych w celu uzasadnienia, wdrożenia lub ochrony roszczeń; zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i oczekujją na zatwierdzenie sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie danych na tej podstawie jest ograniczone, mamy prawo do dalszego przechowywania Państwa danych osobowych. Jednocześnie ich przetwarzanie jest możliwe tylko: za Państwa zgodą; w celu uzasadnienia, wdrożenia lub ochrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby lub podmiotu lub w interesie publicznym.

7.5. Aby pomóc nam zachować poufność danych, powinni Państwo: nie przekazywać swojego identyfikatora użytkownika ani hasła osobom trzecim; wylogować się ze Strony internetowej po zakończeniu korzystania z niej; dostarczyć nam prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji; nie korzystać z naszej Strony internetowej, jeśli mają Państwo mniej niż 18 lat; nie przekazywać nam informacji o osobach trzecich, jeśli nie otrzymali Państwo na to zgody.

7.6. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, więcej o tym, jakie informacje o Państwie przechowujemy, w tym o wprowadzonych zmianach lub jeśli chcą Państwo wysłać żądanie usunięcia Państwa danych, które posiadamy, zgodnie z prawem, mają Państwo również prawo wysłać żądanie od podmiotu danych osobowych. Takie żądanie można wysłać do nas pocztą elektroniczną na adres: info@hyalual.com. Należy pamiętać, że być może będziemy musieli wykluczyć niektóre informacje z Państwa żądania, na przykład w celu ochrony prywatności innych osób lub w przypadkach, w których wolno nam wykluczyć informacje z powodów prawnych lub innych.

7.7. Zwracamy uwagę na fakt, że usunięcie danych osobowych ograniczy naszą zdolność do kontaktowania się z Państwem w kwestiach związanych z naszymi ofertami, co z kolei może ograniczać Państwa zdolność do korzystania z naszych ofert.

8. Pliki cookie 

8.1. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (zestaw liter i cyfr) wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę internetową. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

8.2. Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”: trwałe pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce internetowej i będą ważne do upływu daty ważności, chyba że użytkownik usunie je przed upływem daty ważności. Sesyjne pliki cookie są natomiast ważne do końca sesji użytkownika, do zamknięcia przeglądarki.

9. Jakich plików cookie używamy?

9.1. Używamy plików cookie w następujących celach: uwierzytelnianie - używamy plików cookie do identyfikacji Państwa podczas odwiedzania naszej Strony internetowej i podczas nawigacji po niej; status - używamy plików cookie, aby ustalić, czy zalogowali się Państwo na naszej Stronie internetowej; personalizacja - używamy plików cookie do przechowywania informacji o Państwa preferencjach i w celu personalizacji strony zgodnie z Państwa preferencjami; bezpieczeństwo - używamy plików cookie jako środka bezpieczeństwa w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu użyciu szczegółów dostępu do systemu oraz ochrony naszej Strony internetowej i usług w ogóle; reklama - używamy plików cookie do wyświetlania reklam, które Państwa zainteresują; analiza - używamy plików cookie do analizy wykorzystania i skuteczności naszej Strony internetowej i usług; zgoda na wykorzystanie plików cookie - używamy plików cookie do przechowywania Państwa preferencji dotyczących korzystania z plików cookie w ogóle.

10. Jakie pliki cookie wykorzystują nasi dostawcy usług?

10.1. Nasi dostawcy usług korzystają z plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze podczas odwiedzania naszej Strony internetowej.

10.2. W celu analizy korzystania z naszej Strony internetowej korzystamy z Google Analytics і HotJar. Google Analytics и HotJAr gromadzą informacje o korzystaniu ze Strony internetowej za pomocą plików cookie. Zgromadzone informacje służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej Strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy. Polityka prywatności HotJar jest dostępna pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

10.3. Analityczne pliki cookie pozwalają nam lepiej zrozumieć, ile osób odwiedziło naszą Stronę internetową, jak często odwiedzają naszą Stronę internetową i ile razy użytkownik odwiedził pewne strony na naszej Stronie internetowej. Chociaż analityczne pliki cookie pozwalają nam na gromadzenie konkretnych informacji o odwiedzanych przez Państwa stronach i o tym, czy odwiedzili Państwo naszą stronę kilka razy, nie możemy ich użyć do wyjaśnienia takich szczegółów, jak Państwa imię i nazwisko lub adres.

11. Zarządzanie plikami cookie

11.1. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie z plików cookie na naszej Stronie internetowej, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby pliki cookie nie były akceptowane. Jeżeli zdecydują się Państwo to zrobić, prosimy pamiętać, że Strona internetowa może przestać działać poprawnie.

11.2. Wszystkie popularne przeglądarki (na przykład, Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera i Safari) umożliwiają zmianę ustawień plików cookie w taki sposób, aby zgoda na otrzymywanie plików cookie nie była aktywowana na wszystkich odwiedzanych przez Państwa Stronach internetowych. Informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie dla głównych przeglądarek można znaleźć w sekcji «Gdzie znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie» na Stronie internetowej Biura Komisarza ds. Informacji: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookie.

12. Jak się z nami skontaktować?

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:

Institute Hyalual, Birkenshtrasse, 47, Rotkreuz, Szwajcaria
Tel.: +41415112070, e-mail: info@hyalual.com
Zawsze chętnie otrzymujemy informacje zwrotne od Państwa  i doceniamy wszelkie uwagi lub sugestie, które mogą przyczynić się do poprawy jakości naszej pracy.
Dziękujemy za wybranie Institute Hyalual!